News in 2018

The crucial need for languages

Feb 28, 2018   written by Pipelette Translations
Multilingualism is good for economic growth and the importance to have professional qualified translators becomes invaluable on a large-scale which helps to make a prosperous company on matters of exportation. The digital translation came to allow companies to speed up the burden of translation and the aggregation of software made possible on diversification of different languages to be dealt with. Beyond the economic reward, speaking more than one language has been beneficial for some, permitting to boost confidence and a vast understanding about culture. (more…)

Yok olmak üzere olan diller

Jan 5, 2018   written by Pipelette Translations

Uzmanlar, dünyanın 7 bin dilinden birinin her iki haftada bir yok olduğunu ve yerel Kuzey Amerika dillerinin büyük bir kısmı dâhil olmak üzere dünya dillerinin yarısının 21. Yüzyılda hayatta kalamayabileceğini söylüyor.

 

Diller bir insanın izleridir, kültürün doğuşudur. Onların yok olmasıyla insanlık tarihi ve dillerin evrimine olan benzersiz kavrayışı kaybederiz. Ortadan kaybolmaları insanlık, ilim ve bilim için bir kayıptır.

Aslında tamamen kaybolmuş sayılmaz. Yaşınıza bağlı olarak anadilinizin hâkimiyetini tekrar kazanabilirsiniz.

Schmid bir çocuk tek bir dil konuşarak büyürse, bu çocukların altı yaşına kadar o dilin gramer kurallarını öğrenmiş olacağını söylüyor. Schmid, 6 ila 11,12 yaşları arasında, bu dil bilgisinin yerleştiği bir dönem olduğunu ve bu dönemde öğrenilen bu kuralların istikrarlı ve sağlam hale geldiğini söylüyor. Hayatınızdaki o dönemde dil hâkimiyetinin bir araya geldiği ve kalıcı olduğu bir noktaya ulaşırsınız.

12 yaşından küçük çocuklar ülkelerinden taşındıktan sonra ana dillerinin karakteristik özelliklerini korumak için zorlanmalarının nedeni de budur. Ana dilleri hakkında bazı bilgileri unutmamış olabilirler, ancak gramer hataları ile dolu yabancı bir aksanla konuşacaklardır.

(more…)

The benefits of the language – By Pipelette Translations

Jul 11, 2017   written by Pipelette Translations

Pipelette Translations Ltd
Tacia Victor
Language Executive Editor


Speaking another language is an advantage in someone’s future and the contents of this article will help you understand why. The aim of language/ L’objectif du langage (French)
There are many studies on why having more than one language at hand is beneficial for you and your future. Learning another language is a gateway into a cultural expedition which could lead a person to find out about the country that the language originates from.
Just knowing more than one language can result in a bilingual brain that filters out distractions, improves creativity, reduces social anxiety ambiguity and increases tolerance levels. In learning experiences and social atmospheres, someone that has learnt a foreign language, can fight their anxiety by involving themselves in speech with others.Language is FUNDAMENTAL to cultural identity

According to the Ethnologue statistics page for 2017 there are currently 7,097 living languages which is lower than last year. A third of these languages are endangered and of course, Asia and Africa have two thirds of languages in the world.
Without languages, it would difficult for people around the world to communicate, language is the epitome of growth in the world.