Jan 5, 2018   written by Pipelette Translations

Uzmanlar, dünyanın 7 bin dilinden birinin her iki haftada bir yok olduğunu ve yerel Kuzey Amerika dillerinin büyük bir kısmı dâhil olmak üzere dünya dillerinin yarısının 21. Yüzyılda hayatta kalamayabileceğini söylüyor.

 

Diller bir insanın izleridir, kültürün doğuşudur. Onların yok olmasıyla insanlık tarihi ve dillerin evrimine olan benzersiz kavrayışı kaybederiz. Ortadan kaybolmaları insanlık, ilim ve bilim için bir kayıptır.

Aslında tamamen kaybolmuş sayılmaz. Yaşınıza bağlı olarak anadilinizin hâkimiyetini tekrar kazanabilirsiniz.

Schmid bir çocuk tek bir dil konuşarak büyürse, bu çocukların altı yaşına kadar o dilin gramer kurallarını öğrenmiş olacağını söylüyor. Schmid, 6 ila 11,12 yaşları arasında, bu dil bilgisinin yerleştiği bir dönem olduğunu ve bu dönemde öğrenilen bu kuralların istikrarlı ve sağlam hale geldiğini söylüyor. Hayatınızdaki o dönemde dil hâkimiyetinin bir araya geldiği ve kalıcı olduğu bir noktaya ulaşırsınız.

12 yaşından küçük çocuklar ülkelerinden taşındıktan sonra ana dillerinin karakteristik özelliklerini korumak için zorlanmalarının nedeni de budur. Ana dilleri hakkında bazı bilgileri unutmamış olabilirler, ancak gramer hataları ile dolu yabancı bir aksanla konuşacaklardır.

(more…)